Joanna Torbé

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego.

Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców.

Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych.

Prowadzi szkolenia warsztatowe, których podstawą jest praktyczna znajomość specyfiki działalności pracodawców opierających swoją działalność na transgranicznym zatrudnieniu.

Jest współautorem pozycji książkowych m.in. „Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania”, pod red. Joanny Torbé i Jakuba Ziarno, Warszawa 2009 (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz „Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, pod. Red. Joanny Torbé Warszawa 2010 r. (Wydawnictwo C.H.Beck). Jest także autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej).

Paweł Zouner

Adwokat

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie doskonali się zawodowo na kierunku Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W trakcie swej dotychczasowej praktyki koncentrował się na prawie nowoczesnych technologii, prawie własności intelektualnej (w tym uczestniczył w licznych sporach pracowniczych związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa), postępowaniach grupowych, prawie korporacyjnym i optymalizacji gospodarczej, prawie karnym gospodarczym i sporach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne średnim i dużym przedsiębiorcom. Jako specjalista w Dziale Procesowym i Dziale Prawa Własności Intelektualnej kilku renomowanych warszawskich kancelarii uczestniczył w wielu sporach i projektach angażujących prawa własności przemysłowej i prawa autorskie.

Tomasz Nowakowski

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego pracę magisterską nagrodzoną III nagrodą w ogólnopolskim konkursie Prezesa UOKiK. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny Tomasz Nowakowski specjalizuje się w szeroko pojętym prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym w stosunkach pracowniczych), a także optymalizacją gospodarczą i prawem ochrony danych osobowych.

Agnieszka Kaszuba

Prawnik

Prawnik z kilkuletnim doświadczeniem ukierunkowanym na obsługę klienta korporacyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku zdobywa doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie cywilnym. Prowadziła liczne szkolenia warsztatowe dla pracodawców z zakresu prawa pracy. Swoje zainteresowania skupia wokół tematyki związanej z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców, delegowaniem pracowników oraz działalnością agencji pracy tymczasowej.

Ewelina Bieńkowska-Traczyk

Dyrektor Biura

Dyrektor Biura, posiada przeszło dziesięcioletnie doświadczenie w pracy sądach. Pracowała m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat eksperta w procesie wdrażania pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, ukończyła liczne kursy z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej, sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych i medialnych.

Zajmuje się bieżącą koordynacją pracy w kancelarii, kontaktem z Klientami, a także pomaga nam realizować nasze pomysły i nowe inicjatywy.

Katarzyna Jarząbek

Asystent prawny

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera prawników w zadaniach merytorycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wolny czas poświęca na naukę języka chińskiego.

Iwona Rewak

Księgowa

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w ramach usług świadczonych dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzi kompleksową obsługę księgową w zakresie kadr i płac oraz naliczania zobowiązań podatkowych.

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

Al. J. Ch. Szucha 13/15 lok. 6, 00-580 Warszawa

tel. +48 22 127 95 62, tel. kom. 792 244 012, email: joanna.torbe@adwokatura.eu